เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2552 ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับ คณะครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม จำนวน 215 คน ในการศึกษาดูงาน และรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/