นักศึกษา ม.ราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สาขาธุรกิจโรงแรม ฝึกภาคปฏิบัติในรายวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในงาน Gala dinner Jazz Festival ณ. Intercontinaltal Resort Hotel หัวหิน วันที่17-18 มิ.ย. 2553
นำทีม โดยอ.ปิ่นฤทัย คงทอง อ.วรัญญู ชายเกตุ

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/