ศุนย์หัวหิน จัดการบรรยายเรื่อง”เตรียมตัวสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน” แก่นักศึกษาวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แขนงธุรกิจโรงแรม และแขนงธุรกิจท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก คุณ วงศ์ผกา พัฒโน  HR.Training Executive โรงแรมเชอราตัน แอนด์ สปา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/