เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553 ศูนย์หัวหิน จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Air Asia Intensive & Workshop เพื่อติวเข้มสู่งานด้านธุรกิจการบิน และเรียนเชิญวิทยากรจากสายการบิน Air Asia ร่วมบรรยาย ให้แก่นักศึกษาที่สนใจ ทั้งนี้นักศึกษาให้ความสนใจฟังจำนวน 350 คน

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/