มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ให้การสนับสนุนสถานที่ จัดศูนย์อำนวยการแก่กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์
กองทัพอากาศและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการรักษาความปลอดภัยการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15
ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2552

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/