เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 ศูนย์หัวหิน ได้ร่วมกิจกรรมวันวิสาฃบูชา

นำโดยอาจารย์ นักศึกษาและเจ้้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ฟังเทศน์ และเวียนเทียน

ณ วัดวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/