นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน ศูนย์หัวหิน จำนวน 30 คน ลงพื้นที่ปฎิบัติงาน บริเวณจุดตรวจผู้โดยสารขาออก
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ศูนย์หัวหิน ได้รับประสานงานจาก บริษัทเอเซีย ซีเคียวริตี้
โดยในการปฎิบัติงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เริ่มปฎิบัติงานตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม 2552 ซึ่งนักศึกษาได้ปฎิบัติงานเป็นอย่างดี


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/