เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 10.30 -12.00 น. ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน
อาจารย์และนักเรียนศึกษาให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนเข้าศึกษาดูงานหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูอาจารย์และนักเรียนได้มีความรู้และวิสัยทัศน์กว้างไกลยิ่งขั้น

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/