โรงแรมอนันตรา ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครงานนักศึกษาศูนย์หัวหิน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553
โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้ารับฟังการบรรยายและสมัครเป็นจำนวนมาก« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/