เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยกวางสีจากประเทศจีน ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ไทยกับนักศึกษาจีน และในด้านหลักสูตรต่างๆของทางศูนย์ และสาขาต่างๆ