จากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ ส่งผลให้ปะชาชนนักเรียนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ศูนย์หัวหิน โดยผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ, อาจารย์, เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯร่วมกันตั้งจุดรับบริการเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ถึง15 ตุลาคม 2554 นี้ และจะนำเงินและสิ่งของไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนตามจังหวัดต่างๆเช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดลพบุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/