จากโครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน กับมหาวิทยาลัยFontysประเทศเนเธอร์แลนด์
โดยการต้อนรับของผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ
และทางมหาวิทยาลัยFontys โดย Mr. John G.L. van Lare ผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ ประจำภูมิภาคเอเชีย ของมหาวิทยาลัยFontys ได้นำนักศึกษาจำนวน 7 คน เข้าร่วมโครงการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/