เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ศูนย์หัวหิน ได้จัดปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2553
โดย ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผอ.ศูนย์หัวหิน เป็นประธาน มีนักศึกษาใหม่ร่วมกิจกรรมจำนวน 480 คน

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/