พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาจีนโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-จีน หลักสูตรระยะสั้น ในวันที่ 5 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน โดย ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/