ในวันที่ 4 ธันวาคม 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดทัศนศึกษาให้กับนักศึกษาโครงการจากประเทศจีน จำนวน 65 คน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, เขาช่องกระจก และด่านสิงขร โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลกิจกรรมในครั้งนี้


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/