ในวันที่ 21 พ.ย. 2553 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตศูนย์ หัวหิน เข้าร่วมงานพิธีเปิด"ศูนย์ไทยศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน " ณ มหาวิทยาลัยครูกวางสี มณฑลกวางสี
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ท่านอรรถพร พุทธิกำพล กงสุล ใหญ่ประเทศไทย ประจำ ณ นครหนานหนิง มลฑลกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และMr.Liu Muren อธิการบดี มหาวิทยาลัยครูกวางสี

ให้เกรียติเป็นประธานในพิธีเปิดนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ คุณนิคม กฤษณรังคุณ, คุณจักรพรรดิ วะทา รองศาสตาจารย์เทื้อน ทองแก้ว

คุณอรสา คุณวัฒน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไล ศรีธนางกูล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา อาจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ธนาศิริ ชะระอ่ำ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยต่างๆในเมืองหนานหนิง กว่า 100 ท่าน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ นักศึกษาของเราได้ร่วมแสดงนาฏศิลป์ไทย

ชุด นาฏลีลา มนตราแห่งราชธานี ทั่วถิ่นธานี ถวายไท้องค์ราชันย์ /จินตลีลาประกอบบท เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่9

บทเพลง"ชะตาชีวิต" / การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย ในพิธีเปิดศูนย์ไทยศึกษาครั้งนี้อีกด้วย หลังจาก นั้นมีการสาธิตการทำขนมไทย

อาทิเช่น ข้าวเกรียบปากหม้อ / ลูกชุบ / ทับทิมกรอบ/ ฝอยทอง / กล้วยหอมทอด / การร้อยมาลัย และการแกะสลักผักและผลไม้

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/