ชมรมค่ายอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรมสร้างโรงเรียน ตชด บ้านป่าหมากในวันที่ 4-6 มีนาคม 2551 ได้นำข้าวของเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียน เงินช่วยเหลือ และ ร่วมสร้างอาคารที่พักให้กับทางโรงเรียน