เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ศูนย์หัวหินรับการตรวจศักยภาพหลักสูตร โดยมี ดร.วราณี เวสสุนทรเทพ รองอธิบดีฝ่ายกิจการศูนย์ศึกษา และดร.สุรพล  ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจครั้งนี้

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/