มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน โดยดร. สุรพล ศิริเศรษฐ  ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน มอบเงินและสิ่งของที่จำเป็นต่อการอุปโภคและบริโภคให้แก่ประชาชนและนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่23-26 พฤศจิกายน 2553

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/