มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากกองทุนผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โดยนักศึกษาภาคสมทบ(VIP)เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 51 ณ เวทีลานหน้าหอพักชวนชม มีการมอบทุนการศึกษา 40 ทุน
ทุนละ 10,000 บาท โดย ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผอ.ศูนย์หัวหินเป็นประธานในพิธีและกิจกรรมการแสดง
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกห้องเรียน

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/