มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์หัวหิน เยี่ยมการบิน คณะนักศึกษากระบวนวิชาการตลาด
ในกิจการสายการบิน แขนงวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
นำโดย อ. ภาคภูมิ ภูมิเกียรติศักดิ์ อดีตรองแชมป์แฟนพันธุ์แท้สายการบิน เข้าเยี่ยมชมการดำเนิน
งานด้านการตลาดของสายการบิน บางกอกแอร์เวย์สและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยมี อริสรา แสงฤทธิ์
ผู้จัดการฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ต้อนรับ