นักศึกษากรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์อุดรธานี เข้าศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
โดยมี ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 23-25 เมษายน 2553
ณ ห้อง Mock Up ศูนย์หัวหิน

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/