นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  ศูนย์หัวหิน ไปร่วมการแสดง ในงาน "สืบสานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ครั้งที่ 5"
ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2552 เวลา 18.00-23.00 น. ณ สวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหิน ครบ 82 ชันษา และเฉลิมฉลองร้อยปีหัวหิน โดยท่านวีระ ศรีวัฒนตระกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/