เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง
ของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552 ณ บริเวณ วนอุทยานชะอำและชายหาดสวนสนปะดิพัทธ์
เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวกันของนักศึกษาในศูนย์หัวหิน


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/