ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ที่จะเข้าร่วมต้อนรับผู้นำประเทศอาเซียน ร่วมงานแถลงข่าวการเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 (21 - 25 ต.ค. 52) เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 52
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองหัวหิน
« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/