เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ศูนย์หัวหินออกรายการบ่ายนี้มีคำตอบ เวลา15.15-16.00น. ทางช่อง9 โมเดิร์นไนน์
โดยมีดร.สุรพล ศิริเศรษฐ  ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน คุณธนัญญาจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
  บริษัทไอเอสเอส คุณมานิดา สู่ศิริ ผู้จัดการอาวุโสบริการธุรกิจการบิน บริษัทไอเอสเอส 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ผู้คนให้ความสนใจเป็นเอย่างมาก

 

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/