เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 นำโดย อาจารย์ปรีดา แซ่เล้า ,นางสาวณัฐรัชต์ ตันติสิฐพล และนายพิพัฒพงศ์ โออิฐ
นำนักศึกษาสาขาโรงแรม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศิลปะการตกแต่งในอุตสาหกรรมบริการประจำภาคเรียนที่ 2/2552
 เข้าดูงาน ด้านการจัดตกแต่งโต๊ะอาหารแบบตะวันตก ,เทคนิคการพับผ้าเช็ดปาก ,การจัดปากแก้วรวมถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ
 เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้จริง ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/