เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2551ได้มีการปฐมนิเทศในช่วงเช้า และช่วงบ่ายได้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องและในช่วงค่ำได้มีการบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมต่างๆ