เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ศูนย์หัวหินจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 และพิธีบายศรีสู่ขวัญ
โดยมี ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผอ.ศูนย์หัวหิน อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/