มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน หัวหินรำลึกและงานกาชาดประจำปี 2553 โดยร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติฯ

จาก หอนาฬิกาไปยังสถานที่ประกอบพิธีสวนหลวงราชินี (19 ไร่) และ ได้นำการแสดง ทิพยล้านนามหาสงกรานต์ และ

ชุดการแสดงรำไทยประยุกต์ 4 ยุค หรือ Remember of our own ร่วมแสดงในพิธีเปิดงาน

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/