เมื่อวันที่ 18 -19 มีนาคม 2552 ศูนย์หัวหินให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนบ้านแพรกพัฒนา
จังหวัดอยุธยา เข้าศึกษาดูงานด้านจัดการเรียนการสอน โดยทางศูนย์หัวหินได้ที่พักพร้อมกับจัดกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์ให้กับคณะผู้บริหารและอาจารย์ โดยมี ดร. สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน คณะอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/