เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ศูนย์หัวหิน ได้รับเชิญออกรายการบ่ายนี้มีคำตอบ เวลา 15:15 – 16:00 น.ทางช่อง 9 โมเดิร์นไนน์
โดยมี ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน ,Mr.Diaa El Wasly ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย
สายการบินนาสแอร์ประเทศออิริเทีย, นางสาวฉัตรชนา ทองประเสริฐ (ศิษย์เก่า) ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินซิตี้ แอร์เวย์
และนางสาวชนานิศ โกประพัฒน์พงศ์  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาธุรกิจการบิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือสังคม
เช่นโครงการธนาคารเลือด,โครงการประสานรักจากลูกสู่พ่อแม่ และโครงการความร่วมมือกับสายการบินนาสแอร์
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งนี้ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/