เมื่อวันที่ 29  พฤษภาคม 2554 ศูนย์หัวหินรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำการศึกษาปี2554 สาขาธุรกิจการบิน,โรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว และในวันดังกล่าว ได้จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาพร้อมตอบข้อซักถามผู้ปกครอง โดยมีดร.สุรพล  ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน เป็นประธานในการปฐมนิเทศครั้งนี้

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/