มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการจัดกิจกรรมไหว้ครู และกิจกรรมอื่นๆ เช่น การฟังเทศน์จากทีมงานพระมหาสมปองธรรมะ Delivery และกิจกรรม Freshy Night ภายในงานมีการประกวด ดาว-เดือน-ดาวเทียม และ การแสดงต่างๆ