เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 น. นำโดย ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน อาจารย์
และนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ ท่าอากาศยานหัวหิน โดยภายในงานมีพิธีไหว้ศาลพระภูมิ
และศาลเจ้าที่ ทำบุญเลี้ยงพระ และรับประทานอากาศยาน
00000000000

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/