เมื่อวันที่ 10-12 มกราคม 2555 ศูนย์หัวหินจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ณ หออนันตชัย และหอพักแคทลียา
เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2555 เพื่อเป็นศิริมงคลต้อนรับปีใหม่รวมถึงมีการจับฉลากรางวัลให้กับนักศึกษาและ
ร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกันโดยมี ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหินเป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/