เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2552 ธนาคารกสิกรไทยจำกัด(มหาชน) ได้ขอใช้พื้นที่ในการจัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ให้กับบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี
ทางอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/