เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2554 เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาเตรียมฝึก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมารยาทในการต้อนรับ
ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา จังหวัดราชบุรี ตามที่โรงเรียนได้ขอความร่วมมือมา  มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมและทำกิจกรรมร่วมกันเป็นจำนวนมาก

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/