เมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2551 อาจารย๋และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551
ณ วัดป่าสุทธิคุณ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/