มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน นำโดย ดร. สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน  ได้นำคณะนักศึกษา จำนวน 26 คน ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษา ตลอดหลักสูตร 3 เดือน ไปส่ง ณ มณฑลกวางสี  ประเทศจีน