ภาพกิจกรรมชุด ศูนย์หัวหินกับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 (21-25 ตุลาคม 2552) ที่ชะอำ,หัวหิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนโดย

จัดนักศึกษาหญิงจำนวน 22 คน แต่งชุดไทยร่วมต้อนรับผู้นำประเทศอาเซียน

จัดนักศึกษาประจำศูนย์ประสานงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับคณะภริยาผู้นำประเทศอาเซียน

และสนับสนุนด้านสถานที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยแก่กองทัพบก และกองทัพอากาศ

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/