เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 น. นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน โดยมี ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการ ศูนย์หัวหินพร้อมด้วยคณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้การต้อนรับอย่างสมเกรียติ
« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/