เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ต้อนรับคณะผู้บริหารอาจารย์เจ้าหน้าที่ของศูนย์หนองคายมาเยี่ยมชม ดูงานและบรรยากาศต่างๆของศูนย์หัวหิน โดยมีท่าน ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ต้อนรับคณะ