เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2552 กระบวนวิชา 3542112 การตลาดในธุรกิจสายการบิน โดย อ.ภาคภูมิ ภูมิเกียรติศักดิ์
ได้จัดกิจกรรม Airline Marketing Mart 2009 ขึ้น ณ ห้องประชุมม็อคอัพ นับเป็นการแสดงผลงานการออกแบบ
แผนการตลาดของกลุ่มนักศึกษากว่า 13 สายการบิน และเป็นการจัดนิทรรศการการแสดงผลงานนักศึกษาครั้งแรก
และครั้งใหญ่ที่สุดของศูนย์หัวหิน โดยได้รับเกียรติจากคุณพิณุ สายสีนพคุณ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินภูเก็ตแอร์ และนักวาดการ์ตูนแอร์ – สจ๊วตชื่อดัง ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการการตัดสินด้วย

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/