เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รายการ
แข่งขันบาสเกตบอล Silpakron Basketball Challenge 2009 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคัรราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เขต เพ็ชรบุรี


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/