นาย ถัง หลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอู๋โจว มณฑลกวางสี ประเทศจีนเดินทางเข้าเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
เพื่อเสริมสร้าง แลกเปลี่ยน ละสร้างความร่วมมือกันระหว่างประเทศ เพื่อขยายจำนวนนักศึกษาต่างชาติของทั้งสองประเทศรวมทั้งปรึกษาหารือกันอย่างเป็นมิตรภาพ
 เติมเต็มซึ่งกันและกัน ตามหลักการและประโยชน์ร่วมกัน โดยมีคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/