นักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สาขาธุรกิจการบิน การโรงแรม และธุรกิจท่องเที่ยว รหัส54  ตรวจร่างการประจำปีการศึกษา2554 โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษาดำเนินการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องMock up ศูนย์หัวหิน

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/