เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2554 ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก

มหาวิทยาลัยยูซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพูดคุย เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ไทย-จีน

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/