เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 ตัวแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่
ให้กับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้บริหาร บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

« previous | next »

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/