วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน จัดซ้อมย่อย พิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตใหม่ ภาคปกติ ภาคสมทบและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2552
ณ ห้อง Mock Up โดยในช่วงเช้า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษารุ่นน้อง ร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามซุ้มแสดงความยินดีต่างๆ ที่นักศึกษารุ่นน้องและมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้เพื่อร่วมแสดงความยินดี   ในงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อท้องถิ่นหัวหินในการนำเสนอข่าวเป็นอย่างมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความครึกครื้น จากรุ่นน้องที่รายล้อมเข้าบูมพี่บัณฑิตใหม่ตลอดเวลา ไม่ขาดสาย   ทั้งดอกไม้ช่อโตและของที่ระลึกจากผู้เข้าร่วมแสดงความยินดี ทำให้บรรยากาศในงานสนุกสนาน เต็มไปด้วยสีสันและเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความยินดี  ในงานนี้  ดร. สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน ร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ด้วย หลังจากการซ้อมย่อย พิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในภาคบ่ายเสร็จสิ้น ศูนย์หัวหิน ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ณ หอพักชวนชม ด้วยโต๊ะจีนกว่า 160 โต๊ะ ชุดการแสดงจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อีกกว่า 10 ชุดการแสดง สลับกับการขึ้นร้องเพลงของตัวแทนห้องแต่ละห้อง  บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น อบอวลไปด้วยภาพบรรยากาศของการแสดงความยินดี กึกก้องไปด้วยเสียงปรบมือหลังจากจบชุดการแสดง ซึ่งถ้าไม่บอกว่าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก็คงคิดว่าเชิญการแสดงระดับประเทศมาโชว์กันเลยทีเดียว ในงานนี้บัณฑิตใหม่ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในชุดราตรี หลากสี หลายสไตล์ แต่สิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวกันก็คือ ความเป็น “สวนดุสิต ศูนย์หัวหิน” ที่มีอยู่ในใจของทุกคน ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกๆ ท่านที่ทำให้งานนี้ สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/